Monday 18 January 2010

(500) Words of Praise for (500) Days of Summer

Amazing. Amazing. Amazing. Relatable. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Heartfelt. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Captivating. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Revealing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Delicate. Amazing. Amazing. Amazing. Sweet. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Uniting. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Synaptic. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Glorious. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Dreamlike. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Joyous. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Warm. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Beautiful. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Dazzling. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Brave. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Reactionary. Amazing. Amazing. Amazing. Truthful. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Sensitive. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Woven. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Smart. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Provoking. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Ambitious. Amazing. Amazing. Coursing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Painful. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Charming. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Optimistic. Amazing. Amazing. Amazing. Insightful. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Patchwork. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Real. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Profound. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Witty. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Hopeful. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Adorable. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Unassuming. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Cute. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Desirable. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Tense. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Abridged. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Fuzzy. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Inspiring. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Imaginative. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Quirky. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Five. Amazing. Stars. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Alluring. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Alluring. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Vagiant.

2 comments:

  1. I think that pretty much says it all :)

    ReplyDelete
  2. uh-huhhuhhuhuh, you said 'vag'. uh-huhhuhhuh, uh-huhuhuhuh

    ReplyDelete